Depremzedelere Hibe ve Kredi Desteği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen yerlerdeki orta ve üzeri hasarlı yapıların yerinde yeniden yapılması amacıyla hak sahiplerine kredi desteği ve hibe verilecek. Söz konusu karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL’ye kadar yapılacak.

KONUT VE KREİK YARDIMI ALANLARA VERİLMEYECKE

Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın hükümlerini yürüteceği karar ile 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olup kredi ve konut yardımından faydalananlara hibe ve kredi verilmeyeceği, maliklere bir konut ve bir işyeri için en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi verileceği, aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabileceği, inşaat yapımında verilecek hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için de hak sahiplerine hibe verileceği, inşaat halinde olup orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen yapı maliklerine de hibe ve yapım kredisi verileceği, hasar gören yapıda iştirak halinde veya müşterek mülkiyet söz konusu ise yine aynı şekilde hisseli olmak üzere, sadece bir konut/işyeri için hibe ve en fazla 3 bağımsız bölüm için kredi verileceği, ölen bir kimsenin hak sahipliğine ilişkin haklarının mirasçılarına geçeceği ve mirasçıları birden fazla ise birlikte hak sahibi sayılacağı, tüm iş ve işlemlerin tapuda kayıtlı son malik adına yürütüleceği, hasarlı taşınmazı afetten sonra satış veya başka şekilde devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi olarak kabul edileceği kaydedildi.

İMAR MEVZUZATINA UYGUN OLMAYAN İNŞAATLAR 30 GÜN DURDURULACAK

İnşaatını plan ve projeye, fen, sanat kuralları ile imar mevzuatına uygun yapmayanların hibe ve kredisiyle birlikte durdurulan inşaatını düzeltmesi için 30 gün süre verileceğine dikkati çekilen kararda, verilen süre sonunda inşaatın düzeltilmemesi halinde ödemelerin kesileceği, kullandığı hibe ve kredi tutarlarının faizi ile birlikte kullandığı inşaat malzemelerinin de güncel değerinden tahsil edilerek, imar mevzuatına göre işlem yapılacağı belirtildi.

Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacağına işaret edilen kararda, hibe veya kredi almak isteyen hak sahiplerinin, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle e-Devlet üzerinden veya doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

KREDİNİN YÜZDE 10’U PEŞİN

Başvurusu uygun görülen hak sahipleriyle kredi sözleşmesi ve ödeme planı imzalanacağı aktarılan kararda, kredinin yüzde 10’u peşin geri kalanı ise 29 Haziran 2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olan yapılarda yapı denetim sistemindeki inşaat ilerleme seviyesi, diğer yapılarda ilgili idarelerce yerinde yapılacak inceleme esas alınarak; su basmanı seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere, Bakanlıkça 3 eşit taksitle yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı müteahhidin bankada açılan vadesiz hesabına ödenmek üzere gönderilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlükleri, hazine adına taşınmaz üzerinde birinci derece ve birinci sıra veya serbest dereceden istifade hakkı ile diğer derecelerden olmak üzere kredi tutarının iki katı kadar ipotek tesis edeceği vurgulandı.

Hak sahiplerinin kredi geri ödemelerinin Bakanlıkça takip edileceği bilgisine yer verilen karara göre, hak sahiplerine konut için 750 bin, ahır bulunan konut için 1 milyon ve işyeri için de 400 bin lira olarak 2 yıl ödemesiz olmak üzere, toplam azami 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak en fazla üç bağımsız bölüm için kredi kullandırılacağı belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx