12. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu… Kişi başına düşen Milli gelir hedefi: 17 bin 554 dolar

EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Plana göre, mali disiplin gözetilerek yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Ekonomik dengeleri bozucu mahiyette olan ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Dalgalı rejimi sürdürülecek, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak. Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak.

BÜTÇE AÇIĞINDA HEDEF YÜZDE 2

Plana göre, 2028 yılı enflasyonu yüzde 4.7 olarak hedeflendi. Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi, dönem sonunda cari GSYH’nin 1 trilyon 589 milyar dolara, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması öngörüldü. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7.5’e gerilemesi hedeflendi.

Planda, bütçe açığının 2023 yılında özellikle depreme yönelik harcamaların etkisiyle yüzde 6.4 olması, dönem sonunda ise yüzde 2 olması öngörüldü. Kamu maliyesinin temel çerçevesi çizilirken, “Emeklilik ve sağlık harcamaları kontrol altında tutulacak, kayıt dışı istihdam ve ücretle etkin bir şekilde mücadele edilerek prim tahsilatları artırılacak ve sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi güçlendirilecektir” denildi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI YÜZDE 0.2’YE GERİLEYECEK

Plan döneminde ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın ise 481.4 milyar dolara çıkacağı, turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.2 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

OTOMATİK KATILIMDA İŞVEREN KATKISI

Yurt içi tasarrufların arttırılması için alınacak tedbirler sıralanırken, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hale getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacaktır. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır. OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacaktır” denildi.

‘TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

CEVDET Yılmaz, Komisyon’da sunuş konuşmasını yaparken, parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm politika araçlarının kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini söyledi. Yılmaz, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülürken belirlenen hedefin gerektirdiği fiyat istikrarının sağlanması için gerekli ön koşulların tesis edileceğini kaydetti. Yılmaz, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesinin birincil öncelikleri olduğunu belirterek, “Bütüncül bir anlayış içerisinde para ve maliye politikası araçlarının etkin şekilde kullanımıyla enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilerek enflasyonun orta vadede tek haneli rakamlara düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması birincil önceliğimizdir” dedi. Yılmaz, “Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikalar da hayata geçirilecektir. Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak politikalar önceliklendirilecektir” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx