Erişilebilirlik Evrakı olan özel bakım merkezlerine ‘ilave teşvik’ verilecek

İki Bakanlık tarafından hazırlanan “Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik bakım kalitesinin daha fazla artırılması hedefiyle çalıştırılması mecburî işçi sayısına ek olarak her 10 engelli birey için ek bir işçi çalıştırılabilecek.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan BHKS ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Evrakı bulunan merkezlere, bakıma gereksinimi olan her bir engelli birey için her ay ek teşvik verilebilecek.

İki net taban fiyata kadar teşvik

Ayrıca yönetmelikte belirtilen işçi çalıştırma şartını sağlayan merkezler de şartı sağladığı aya ait bakıma muhtaçlığı olan her bir engelli birey için ek teşvikten yararlanabilecek.

Merkezlere bakıma muhtaçlığı olan her bir engelli birey için 2828 sayılı Toplumsal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7’nci unsuruna nazaran ödenen bakım fiyatı ile bu unsur kapsamında ödenen teşvik fiyatlarının toplamı hiçbir suretle iki net taban fiyat fiyatını geçemeyecek. Bununla ilgili gerekli düzenleme, Bakanlık tarafından yapılacak.

Merkezlere “Erişilebilirlik Belgesi” alabilmeleri için 1 yıl müddet

Özel Bakım Merkezlerine BHKS ölçeklemesine ahenk sağlamak ve Erişilebilirlik Evrakı almak üzere yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl mühlet tanındı.

Bu müddete kadar merkezlere ek teşvik ödemesi verilebilecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.